Членства

 • Esomarlogo_149x149_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

  Esomar

  www.esomar.org

  Европейското общество за изследване на общественото мнение и маркетинг (ESOMAR) е членска организация с нестопанска цел.

 • Bamor_149x149_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

  Bamor

  www.bamor.org

  „Българската асоциация на професионалистите в маркетинговите изследвания и проучванията на общественото мнение” (BAMOR) е доброволно сдружение с нестопанска цел.

 • AIKB_149x149_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

  Асоциация на индустриалния капитал в България

  www.bica-bg.org

  Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) е организацията на работодателите в България с най-широка представителност.