Членства

  • Esomarlogo_149x149_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

    Esomar

    www.esomar.org

    Европейското общество за изследване на общественото мнение и маркетинг (ESOMAR) е членска организация с нестопанска цел.

  • Bamor_149x149_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

    Bamor

    www.bamor.org

    „Българската асоциация на професионалистите в маркетинговите изследвания и проучванията на общественото мнение” (BAMOR) е доброволно сдружение с нестопанска цел.

  • AIKB_149x149_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

    Асоциация на индустриалния капитал в България

    www.bica-bg.org

    Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) е организацията на работодателите в България с най-широка представителност.