Политика за поверителност

Добре дошли на www.estat.bg

Благодарим Ви, че посетихте нашата страница. Ние, от ЕСТАТ ООД ("ЕСТАТ", "ние", "нашата" или "на/нас"), вземаме присърце поверителността на Вашата информация и защитата на Вашите лични данни. Ангажираме се да осигурим адекватна защита на личните данни, която ни предоставяте. Нашата политика е съобразена с изискванията на българския Закон за защита на личните данни и всички приложими нормативни актове. ЕСТАТ ООД е регистрирана в публичния регистър на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни в България.

Съгласие

Молим Ви да отделите време, за да прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност. Тя пояснява редица въпроси, включително, например, каква лична информация и данни събираме чрез нашата страница и целите, за които можем да ги използваме или предоставяме. Използвайки www.estat.bg ( "Страницата"), Вие декларирате, че сте прочели, разбирате съдържанието и се съгласявате с настоящата Политиката за поверителност.

При подаване на запитване или молба за информация на Страницата ни, от Вас се изисква да предоставите определена информация, като име и електронна поща. В случай че не ни дадете тази информация, ние ще бъдем лишени от възможността да придвижим Вашето запитване или молба.

Ако не сте съгласни с настоящата Политика за поверителност, моля, не използвайте Страницата или не предоставяйте лични данни и информация, която би могла да се изисква за разглеждане на подаденото запитване или молба.

Ние можем периодично да изменяме или актуализираме настоящата Политика за поверителност, без предизвестие. В такива случаи актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашата Страница и, когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по електронната поща. Моля, проверявайте за промени или  актуализации на Политиката за поверителност. Датата на последната актуализация ще бъде отбелязана в началото на настоящата Политика за поверителност.

Моля, имайте предвид, че практиките, описани в настоящата Политика за поверителност, са приложими само за информация, събрана онлайн на нашата Страница. Те не се прилагат по отношение на информация, която сте ни предоставили по друг начин или сте публикували на страници, поддържани от други фирми или организации, към които нашата Страница препраща.

Каква информация събираме за вас?

Ние ще събираме и обработваме следната информация/лични данни:

 • Информацията, която Вие ни предоставяте. Това е информация, която Вие ни предоставяте чрез попълване на формуляри на Страницата или чрез кореспонденция с нас по телефон, електронна поща или по друг начин. Информацията, която ни давате, може да включва Вашето име, адрес, имейл адрес и телефонен номер.
 • Информация, която ние събираме за Вас. При всяко едно посещение на нашата Страница ние автоматично ще събираме следната информация:
 • Google Анализ: при използване на Страницата се активират услуги по анализ, предоставяни от Google ( " Google Анализ "), посредством които се събира и обработва информация за действителното Ви местоположение и друга техническа информация за посещението Ви на Страницата. Събраната от Google Анализ информация включва Интернет протокол (IP) адрес, използван за свързване на Вашия компютър към интернет, „кликванията” към, чрез и от нашата Страница (включително дата и час), и информация за взаимодействията със Страницата (като възможните преглеждания, „кликвания” и движения с „мишката”). Google Анализ използва различни технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, GPS, и други сензори, които могат, например, да  снабдят Google с информация за близките устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване. За повече информация за това как Google Анализ използва тази информация, моля, вижте страницата "Как Google обработва данните, когато използвате страници или приложения на нашите партньори", (на ел.адрес: google.com/policies/privacy/partners//, или на всеки друг ел. адрес, на който Google може да публикува тези условия). Моля, консултирайте се периодично със страницата на Google относно всякакви промени или актуализации на тези условия и на информацията, събрана чрез Google Анализ.

Как и защо събираме Вашата информация?

Най-общо Вие можете да сърфирате в Страницата, без да е необходимо да разкривате лична информация. Въпреки това, съществуват редица обстоятелства, при които може да се наложи да ни предоставите Вашите лични данни.

Ние събираме Вашите лични данни и информация по следните начини:

 • Когато правите запитване през меню „Контакти“;
 • Когато участвате в изследване, списък или проучване;
 • Когато сте заявили желание да получите информация или съдействие;
 • Във връзка с Ваши запитвания за кариерно развитие;
 • Във връзка с разследване на дейности, представляващи закононарушение или нарушение на правилата за използване на Страницата;
 • Когато комуникирате с нас чрез Страницата;
 • Когато предоставяте потребителско съдържание в раздел на Страницата, който позволява това; и
 • Във връзка с всеки един раздел на Страницата, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни.

Когато ползвате електронна страница на ЕСТАТ или профил в социална медийна платформа като Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Tumblr, YouTube, или Pinterest, или когато използвате Вашия профил в такава социална платформа или въвеждате идентификационни данни, за да се регистрирате на Страницата, ние имаме право да обработваме Вашите лични данни, които Вие сте направили достъпни на тази страница или чрез този профил, включително Вашите данни за достъп или потребителско име.

Как използваме Вашата информация?

Нашата основна цел при събирането на данни и информация е да персонализираме посещенията Ви на Страницата ни, да изпълняваме поетите към Вас договорни задължения, както и да ви уведомяваме за промени в нашата организация и услуги. В допълнение, ние обработваме  вашата лична информация и данни за следните цели:

 • Редакционни цели;
 • В отговор на Вашите запитвания;
 • За да Ви информираме за промени в политиките ни;
 • За персонализиране на съдържанието и ползването на нашата Страница, включително, давайки Ви препоръки на базата на Вашите предпочитания;
 • Обработване на Вашите заявления закариерно развитие;
 • Регистрация за събитие или участие в програма;
 • Оптимизиране или подобряване на нашите програми, услуги и дейности;
 • Проучвания и развитие;
 • Проверка на профил и дейностите, извършвани от този профил;
 • Разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;
 • Извършване на статистически, демографски и маркетингови анализи на потребителите на Страницата и техните модели на поведение; и
 • Управление на нашата организация.

Къде съхраняваме Вашата информация

Вие изрично се съгласявате с нашите информационни практики, включително със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика за поверителност. Вие се съгласявате, че законите, другите нормативни актове и стандарти на държавата, в която се съхраняват и обработват Вашите лични данни и информация, могат да бъдат различни от тези на държавата, в която се намирате.

Ние няма да съхраняваме данните Ви за срок, по-дълъг от този, който е разумно необходим или се предвижда по закон.

Как защитаваме Вашите лични данни и информация?

ЕСТАТ изпълнява съвестно задължението си да защитава Вашите лични данни и да пази поверителността на Вашата лична  информация. Ние ще предприемем всички разумни мерки, за да гарантираме оптимална защита на Вашите лични данни съобразно настоящата Политика за поверителност. Ние имаме строги процедури за защита, които прилагаме при съхранението и предоставянето на Вашите лични данни, за да предотвратим неоторизиран достъп и изпълним предписанията на българския Закон за защита на личните данни и всички приложими нормативни актове. Това означава, че понякога може да изискваме от Вас да удостоверите самоличността си, преди да ни предоставите каквато и да е лична информация и данни.

Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитените ни сървъри. За съжаление, предаването на информация по интернет не е напълно сигурно. Въпреки че ние ще направим всичко възможно, за да защитим вашата лична информация и данни, ние не можем да гарантираме сигурността на информацията, която Вие подавате до нашата Страница; всяко изпращане на информация е на Ваш риск. Ние прилагаме строги процедури и защитни мерки, за да предотвратим неоторизиран достъп до Вашата лична информация и данни.

Разкриване на Вашата лична информация

ЕСТАТ се ангажира с прилагането на най-високите стандарти на етични и законови практики във всичките си дейности и защитата на личните данни на всички посетители на Страницата. Освен  в случаите, предвидени по-долу, ние няма да прехвърляме, било то безвъзмездно или срещу възнаграждение, както и да разрешаваме на никого извън ЕСТАТ, достъп до или използване на Вашата лична информация.

Вие давате съгласието си Вашите лични данни да бъдат предоставяни на определени трети страни, в това число: (I) доставчици на услуги, които ни подпомагат в подобряването и оптимизирането на нашата Страница. Тези трети лица са договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка лична информация и данни, събрани от Страницата. Те нямат право да използват, продават, разпространяват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги.

Ние си запазваме правото да разкрием личните Ви данни и информация в случаите и при условията, предвидени в закона.

Вашите права

Вие имате право, по всяко време, да получите достъп до информацията, съхранявана за Вас. Ако желаете да осъществите такъв достъп, моля пишете ни на следния адрес: ул.”Св.Седмочисленици” 9, ет. 6, ап. 29, София 1421 или на имейл: office@estat.bg, със заглавие "Заявка за достъп”. Вие, също така, имате право да оспорите коректността и пълнотата на Вашите  лични данни и да поискате да бъдат коригирани съответно, като подадете писмено известие до office@estat.bg.

 

Политика относно „бисквитките”

„Бисквитката” е информация, подобна на маркер, която се съхранява на твърдия диск на компютъра Ви от Вашия уеб браузър, когато посещавате електронна страница. Наред с други онлайн услуги, ЕСТАТ използва „бисквитки”  (включително във връзка с услугите, предоставяни от Google Анализ, както е описано по-горе в раздел  "Информация, която ние събираме за Вас"), за да получи определена потребителска информация относно това как и кога са разгледани определени раздели на Страницата ни, както и колко хора са ги посетили. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки” или да Ви покаже, когато се генерира „бисквитка”, без това да засяга ползването на повечето от функциите на Страницата. За повече информация относно „бисквитките”, моля, посетете: www.allaboutcookies.org.

"Бисквитката" е малък файл с букви и цифри, които се запазва във Вашия браузър или на твърдия диск на Вашия компютър, ако сте се съгласили. "Бисквитките" съдържат информация, която се прехвърля на твърдия диск на Вашия компютър.

Ние използваме следните "бисквитки“:

 • Строго необходими “бисквитки“: Това са "бисквитки", които са необходими за функционирането на нашия Сайт. Те включват например "бисквитки", които Ви позволяват да влизате в защитените зони на нашия Сайт.
 • Аналитични/“бисквитки“ за ефективност: Тези "бисквитки" ни позволяват да разпознаваме и отброяваме посетителите на нашия Сайт и да видим как го ползват те. Тази "бисквитка" ни помага да подобрим начина, по който функционира нашият уебсайт.
 • Функционални "бисквитки": Тези "бисквитки" се използват, за да Ви разпознаят, когато се върнете на нашия Сайт. Това ни позволява да персонализираме съдържанието за Вас, да Ви поздравим по име и да запомним Вашите предпочитания.
 • Насочващи "бисквитки": Тези "бисквитки" записват Вашето посещение на нашия Сайт, посетените от Вас страници и връзките, които сте проследили. Ние ще използваме тази информация, за да направим нашия Сайт и рекламите, предлагани на него, по-подходящи за Вашите интереси. Също така ние може да споделим тази информация с трети страни с тази цел.

Моля, имайте предвид, че трети страни могат също да използват "бисквитки", върху които ние нямаме контрол. Тези "бисквитки" може да са аналитични “бисквитки“ за ефективност или насочващи "бисквитки“. Ако не искате да използваме "бисквитки", както сме описали по-горе, или ако промените решението си, след като вече сте се съгласили с използването на "бисквитки", Вие можете да изтриете и блокирате "бисквитките" на този Сайт чрез Вашия браузър. Ако използвате настройките на Вашия браузър, за да блокирате всички "бисквитки" (включително основните „бисквитки“), части от нашия уебсайт може да не функционират.

Политика относно участието в проучвания на ЕСТАТ

EСТАТ зачита следните принципи, които са обяснени по-подробно по-долу, във връзка с Личните данни:

 • Личните и чувствителните данни са обработени справедливо и законно.
 • Личните и чувствителните данни са обработени за ограничени цели и по подходящ начин.
 • Личните и чувствителните данни са адекватни, подходящи и не са прекомерни за съответната цел.
 • Личните и чувствителните данни са точни.
 • Личните и чувствителните данни не се съхраняват повече от необходимото за целта.
 • Личните и чувствителните данни са обработени в съответствие с правата на Субектите на данни.
 • Личните и чувствителните данни са защитени.
 • Личните и чувствителните данни не се прехвърлят на хора или организации, намиращи се в други държави, без подходящата защита.
 1. Законност, справедливост и прозрачност

Личните данни трябва да бъдат обработвани и събирани законно, справедливо и по прозрачен начин спрямо Субекта на данни. Освен това Субектите на данни трябва да бъдат информирани за това как се третират техните данни. По принцип Личните данни трябва да се събират директно от съответното лице. В противен случай трябва да се документира правното основание, на базата на което обработването е оправдано. Трябва да се направи консултация със съответния Служител по защита на данните (DPO) дали е необходимо да се направи Оценка на въздействието върху защитата на данните (DPIA) (виж също отделните насоки относно DPIA, които могат да бъдат намерени в интранет).

 1. Ограничение на целта

Личните данни трябва да се събират само за конкретни, изрични и законни цели и да не се обработват по начин, който е несъвместим с тези цели. Последващи промени в целта са възможни само в ограничена степен и изискват обосновка и валидиране. Трябва да се направи консултация със съответния Служител по защита на данните (DPO) дали е необходимо да се направи Оценка на въздействието върху защитата на данните (DPIA) (виж също отделните насоки относно DPIA, които могат да бъдат намерени в интранет).

 1. Минимизиране на данните

Личните данни трябва да бъдат адекватни, уместни и ограничени по отношение на целта, за която се обработват. Трябва да се определи дали и до каква степен обработването на Лични данни е необходимо, за да се постигне целта, за която се извършва обработката. Когато целта позволява и когато съответният разход е пропорционален на преследваната цел, вместо Лични данни трябва да се използват анонимизирани данни.

 1. Точност

Личните данни трябва да бъдат точни и при необходимост - да се актуализират. Трябва да се предприемат всички разумни стъпки, за да се гарантира, че Личните данни, които са неточни във връзка с целите, за които се обработват, се изтриват или коригират незабавно.

 1. Ограничения за съхранение

Личните данни не трябва да се съхраняват във форма, която позволява идентифициране на Субектите на данни за период, по-дълъг от необходимия за целта, за която се обработват Личните данни. ЕСТАТ няма да съхранява Лични данни за период, по-дълъг от необходимия за целта или целите, за които са били събрани. ЕСТАТ ще предприеме всички разумни стъпки, за да унищожи или да изтрие от своите системи всички Лични данни, които вече не са необходими.

 1. Неприкосновеност и поверителност

Личните данни трябва да се обработват по начин, който гарантира необходимата защита на Личните данни, така че те да не могат да бъдат разкрити, разпространени, достъпни или манипулирани. Затова когато е методологично възможно и разходът не е непропорционален на рисковете за Субекта на данните, за обработката трябва да се използват псевдонимизирани данни. ЗАБЕЛЕЖКА: псевдонимизираните данни остават и са Лични данни!

 1. Ограничения за изпращане

Личните данни не трябва да се изпращат в други държави, които не предлагат съответното ниво на защита. ЕСТАТ въведе различни мерки, за да осигури съответното ниво на защита на обща база, но въпреки това различните държави могат да имат допълнителни и/или различни изисквания, които трябва да се спазват.

 1. Общи мерки и съображения

В допълнение, по отношение на своите дейности за проучване на пазара, ЕСТАТ спазва Международния кодекс на ICC/ESOMAR за проучвания на пазара, общественото мнение и социални изследвания и анализ на данни, както и Контролния лист за защита на данните на Esomar.

Правни основания за обработка на данни

 • Съгласие с обработката на данни

Респондентите са най-често срещаните Субекти на данни в дейността на ЕСТАТ. Следователно, правилното третиране на техните Лични данни е в основата на работата на Респондентите са най-често срещаните Субекти на данни в дейността на ЕСТАТ. Следователно, правилното третиране на техните Лични данни е в основата на работата на ЕСТАТ.

Личните данни могат да бъдат обработвани след съгласие от Субекта на данните. Преди да даде съгласието си, Субектът на данни трябва да бъде информиран в съответствие с принципа на прозрачност, посочен в настоящата Политика за поверителност. За целите на документацията, декларацията за съгласие трябва да бъде получена в писмена форма или по електронен път. В някои обстоятелства, като например при телефонни проучвания, съгласието може 8 да бъде дадено устно. Във всички случаи даването на съгласие трябва да бъде документирано. Всяко съгласие е валидно само ако представлява свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено посочване на желанията на Субекта на данни, с което той като прави декларация или чрез ясни потвърждаващи действия, изразява съгласие за обработката на Личните данни, свързани с него/нея.

 

Права на Субекта на данни

Всеки Субект на данни има следните права. Искането им се обработва незабавно от съответната компания на ESTAT и не може да води до каквито и да било неблагоприятни последици за Субекта на данни.

 • Право на достъп: Субектите на данни могат да поискат информация за това какви свързани с тях Лични данни се съхраняват, как са събрани данните и за каква цел. Ако Личните данни се предават на трети страни, трябва да се предостави информация за самоличността на получателя или за категориите получатели
 • Право на поправка: Ако Личните данни са неправилни или непълни, Субектът на данни може да поиска тяхното коригиране или допълване.
 • Право на отказ от съгласие: Когато Личните данни се обработват въз основа на Съгласие (виж също отделните указания относно Съгласието), Субектите на данни могат по всяко време да възразят срещу обработката им. Тези Лични данни трябва да бъдат блокирани от обработката, срещу която са били повдигнати възражения.
 • Право за изтриване. Субектът на данни може да поиска данните му да бъдат изтрити, ако обработването на тези данни няма правно основание или ако правното основание вече не се прилага. Същото важи и ако целта за обработката на данни вече не съществува или вече не е приложима по други причини. Трябва да се спазват съществуващите периоди на съхраняване и противоречието на интереси, които заслужават защита.
 • Право на възражение: Субектите по данни като цяло имат право да възразят срещу обработването на техните данни и това трябва да бъде взето предвид, ако защитата на техните интереси има предимство пред интересите на администратора на данни поради конкретната лична ситуация. Това не се прилага, ако правна разпоредба изисква Личните данни да бъдат обработвани.
 • Право на преносимост на данни. Субектът на данни има право да поиска предоставените от него Лични данни да бъдат на негово разположение в лесно четим формат, като например Word или Excel документ.

 

Данни за връзка с нас:

Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за поверителност, оплаквания по отношение на използването на Вашата информация и данни от ЕСТАТ, ако искате да промените предпочитанията си, ако вече не желаете да получавате известия по електронна поща от ЕСТАТ, или ако смятате, че ЕСТАТ има невярна, неактуална или непълна информация за Вас, моля изпратете имейл на: office@estat.bg