Нашите услуги

Всички услуги

Дипломатически институт към Министъра на външните работиОрганизиране и провеждане на информационни срещи, включително сред представители на ключови икономически отрасли

Изпълнителна агенция по горите - Организиране и провеждане на семинари, пресконференции и обучения по проект "Гори и гористи местности - картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000"