Нашите услуги

Всички услуги

Европейски икономически и социален съвет (ЕИСС) на ЕС - Оценка на ефективността на политиките на ЕС в областта на малките и средните предприятия за периода 2007-2015 г.

Европейски икономически и социален съвет (ЕИСС) на ЕС - Преглед на докладите на страните-членки на ЕС по прилагане Решението на ЕК за предоставяне на държавна помощ при предлагането на услуги от общ икономически интерес 

Министерство на младежта и спорта - Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора

Държавна агенция за закрила на детето - Оценка на резултатите от изпълнението на Националната стратегия за детето чрез извършване на специализирани проучвания и изследвания

Програма на ООН за развитие (ПРООН) - Проучване за оценка на въздействието по проект „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” (Програма „Глоб@лни библиотеки” – България)