Нашите услуги

Всички услуги

Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация - Изготвяне на комплексен анализ, включващ разработване на пазарна стратегия и стратегически план за развитие на Националния орган по акредитация

Община Монтана - Мониторинг и оценка на ефективността на маркетинговите дейности по Проект "Уикенд Северозапада", община Монтана

Община Хасково - Мониторинг и оценка на ефективността на маркетинговите дейности по проект: "Развитие на регионален туристически продукт: Хасково - Димитровград - Стамболово"

Министерство на икономиката и енергетиката - Мониторинг на ефективността от маркетинговите дейности по проект "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм  в Република България

Община Стара ЗагораРазработване на маркетингов план на туристическа дестинация "Стара Загора"