Нашите услуги

Всички услуги

Hankook Research - Измерване на нивото на клиентска удовлетвореност от сервизните услуги на Samsung 

Национален осигурителен институт - Социологическо изследване на удовлетвореността на клиентите от качеството на услугите на Националния осигурителен институт

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД - Маркетингови проучвания на качеството на обслужване и степента на удовлетвореност на пътниците и авиокомпаниите от услугите, предоставяни от Гражданско летище за обществено ползване Бургас и Гражданско летище за обществено ползване Варна. (Провеждано ежегодно от 2011 г.) 

Български пощи ЕАД - Имидж на Български пощи ЕАД и отношение на населението към услугите на дружеството. Анализ на конкуренцията.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - Удовлетвореност от услугата обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Пристанище Варна ЕАД - Удовлетвореност на потребителите от услугите на Пристанище Варна ЕАД

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" - Проучване на удовлетвореността на използващите услугите на оценките по съответствие - краен потребител и икономически оператор с цел позициониране на БСА и актуализиране на анализ на заинтересованите страни и свързаните органи