Повече

Запознайте се с част от нашите клиенти

Всички клиенти

Национална агенция за приходите - Потребление на специфични продукти и услуги от домакинствата. Източници на доходи. Нагласи към определени модели на поведение, които оказват въздействие върху степента на спазване на данъчното и осигурително законодателство

Център за икономическо развитие за Световен икономически форум (Давос)Глобална конкурентоспособност. Ежегодно провеждано от 2008 г. сред бизнес ръководители в България

Асоциация на индустриалния капитал в БългарияВлияние на увеличението на минималната работна заплата върху заетостта и доходите в България

Асоциация на индустриалния капитал в България - Консултантски услуги по проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика" - Социологически проучвания" , финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г."

Българска народна банка - Механизми за определяне цените и заплатите в предприятията от нефинансовия сектор в България

Център за изследване на демокрациятаНационално изследване на изнудването и сивата икономика

Европейски икономически и социален съвет (ЕИСС) на ЕС - Оценка на ефективността на политиките на ЕС в областта на малките и средните предприятия за периода 2007-2015 г.

Национална агенция за приходите - Обществено мониторингово проучване относно спазване на данъчно-осигурителните задължения

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма - Оценка на конкурентоспособността на българската икономика - качествен индекс

Агенция Икономика ЕООД - Проучване сред инвеститори за определяне на ключови фактори за реализиране на инвестиционни проекти в ЮИЕ, като част от проект на Майкрософт България за изследване на конкурентоспособността на българската икономика