Местни избори 2023 - София

Всички клиенти

Резултати от проучването можете да видите тук: Местни избори 2023 - София 

 

МЕТОДОЛОГИЯ


Целева група: постоянни жители на Столична община на възраст 18 и повече години

Тип проучване: количествено, представително за целевата група

Метод за събиране на данни: комбинация от онлайн панел и face to face интервю в дома на респондента

Размер на извадката: 800 души

Период на провеждане: 29.09 09.10.2023 г.

Финансиране: собствени средства на ЕСТАТ ЕООД