Нашите ресурси

talk-map-new_13_23_0.png

Онлайн панел

Всички ресурси

Като партньор на MindTake Reasearch Ltd.  ЕСТАТ използва Talk online panel и пълния набор от изследователски продукти в областта на измерването и оценката на ефективността на онлайн рекламата и оценката на функционалността, съдържанието и дизайна на уебсайтове. Панелът оперира в 21 европейски страни, като за България броя на регистрираните панелисти е над 32 000 души.